از کدام کشور آمده اید؟
1/4
از کدام کشور آمده اید؟
چند سال دارید؟
2/4
چند سال دارید؟
16 ساله یا بیشتر
کمتر از 16 سال
اگر 16 ساله هستید، دیگر نیازی به رفتن به مدرسه نیست. می توانید مثلاً در یک آموزش دوگانه ، یادگیری یک حرفه را شروع کنید. با این حال، اگر شما کمتر از 18 سال سن دارید، باید دوره آموزش حرفه ای را انجام دهید و هنوز مجاز به کار نیستید. برای افرادی که 16 سال سن دارند ، تحصیلات اجباری در آلمان لازم است. این بدان معنی است که شما باید به مدرسه بروید و کار نکنید.
شما چه نوع مدرکی برای اثبات اتمام دوره تحصیلی دارید؟
دوره متوسطه
آموزش عالی و حرفه ای
کالج و تحصیلات بعدی
Falls Sie nicht sicher damit, besuchen Sie bitte die Beratungsstellen.
اتمام دوره
Falls Sie nicht sicher damit, besuchen Sie bitte die Beratungsstellen.
3/4
شما چه نوع مدرکی برای اثبات اتمام دوره تحصیلی دارید؟
Klicken Sie bitte auf ein Fester, um Ihre Schulform auszuwählen.
{{x.acf_fields.fenster_titel}}

{{ school.acf_fields[getTextfieldName(origin) + '_abschluesse'] }}

Beratungsstelle
چه می خواهید؟
یافتن راه های ممکن
4/4
چه می خواهید؟
Möglichkeiten finden